Menschheitsgeschichte/Alte Kulturen

Peter Lemar – Zum Thema Mondlandungslüge

Peter Lemar РWahrheit & Verschw̦rung (Teil2)

Peter Lemar – Zum Thema RFID-Chip

Peter Lemar РWahrheit & Verschw̦rung (Teil 1)

Peter Lemar – zum Thema Chemtrails